HAKKIMIZDA

KIRMIZIDAM GIDA ORGANİK TARIM VE TURİZM TİC.LTD. ŞTİ. kurucusu Hasan KIRMIZIDAM ’ın 70li yılların ortasında temel gıda ürünlerinin pazarlaması ve satışıyla iş hayatına atılması ile başlayan süreçte 1994 yılında kurulmuş olup halen gıda, organik ve konvansiyonel tarım, yaş sebze ve meyve ihracatı alanında faaliyet göstermektedir.

1996 yılına gelindiğinde, yatırım alanını tarım sektörüne doğru genişletme kararı alan Hasan KIRMIZIDAM, narenciye bahçelerine yatırım yapmak suretiyle tarımsal üretime başlamış ve bu faaliyet alanıyla ilgili olarak KIRMIZIDAM ZİRAİ İŞLETMESİ adı altında bir zirai işletme kurmuştur.

2000’li yılların başında KIRMIZIDAM Zirai İşletmesi tarımsal üretim modelini konvansiyonel sistemden çevreyle dost üretim tekniği olan ekolojik ve organik sistemlere çevirmiştir. İlerleyen süreçte bu üretim modelini Avrupa standartlarında kabul görecek şekilde organik sertifikalı hale getirmiştir.

2006 yılında Çukurova Bölgesinde yetiştirilen organik narenciye üretiminin %60’ ı KIRMIZIDAM Zirai İşletmesi tarafından üretilmiştir. Bunun yanı sıra bölgede yetiştirilen konvansiyonel ürünlerin sözleşmeli üreticilik modeli ile tarladan sofraya kadar geçen ki süreçte izlenebilirliği sağlanarak üretimlerin İyi Tarım Uygulamaları, GlobalGAP gibi ulusal ve uluslararası standartlara yönlendirilmesi sağlanmıştır.

Tüm bu üretilen ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile tarımsal sanayi konusunda modern bir yaş sebze ve meyve paketleme tesisi kurulmuştur. Böylece organik ve konvansiyonel ürünler bölgemizde yetiştirildikten sonra uygun ve yeter koşulları sağlayan bu tesiste işlenip, paketlenip sevk edilecek halde pazara sunulmaktadır.